International Letter of Credit & UCP: Advanced Certification

100% Off Coupon Expire

Udemy
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi / Project Cycle Management Coupon
Business
3.5/5
[81% Off] Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi / Project Cycle Management
Updated: by Amr
Duration: 3.0 hours
Expired

Proje Döngüsü Yönetimi

484
15$ 79.99$
Get Coupon

Description

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM) metodolojisi ile katılımcıların proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. PCM analitik bir biçimde, bir sorunun çözümüne yönelik plan geliştirme becerisi kazandırdığından katılımcıların bu alanda da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu temel eğitimi alan katılımcılar, gençlik projelerinden, AB projelerine, çeşitli yerli ve yabancı hibe kaynaklarına Tarımdan, Araştırmaya kadar geniş bir alanda proje sunmaya yönelik temel eğitimi tamamlamış olacaklardır. Eğitimde ayrıca katılımcılar proje kaynaklarına özgü proje uygulama ve finansman süreçleri hakkında da bilgilendirilmektedirler.

Eğitim İçeriği

  • Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)

  • Sorun Analizi

  • Hedef Analizi

  • Strateji Analizi

  • Proje Amacı ve Genel Hedefler

  • Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi

  • Risklerin Analizi

  • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması

  • AB vb fon kaynakları

  • Başarılı bir projenin kriterleri